ടൂർണിക്കറ്റ് കഫ്

 • മുറിവ് ധരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂമാറ്റിക് ടൂർണിക്യൂട്ട്

  മുറിവ് ധരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂമാറ്റിക് ടൂർണിക്യൂട്ട്

  കൈകാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം താൽക്കാലികമായി തടയുന്നതിന് ന്യൂമാറ്റിക് ടൂർണിക്യൂട്ട് അവയവ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, രക്തനഷ്ടം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് രക്തരഹിതമായ ശസ്ത്രക്രിയാ ഫീൽഡ് നൽകുന്നു.മാനുവൽ ഇൻഫ്ലാറ്റബിൾ ടൂർണിക്വറ്റുകളും ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് ടൂർണിക്കറ്റുകളും ഉണ്ട്.

   

  നല്ല വായുസഞ്ചാരം
  ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
  ചെറിയ വലിപ്പവും കുറഞ്ഞ ഭാരവും
  കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പവും ഉപയോഗിക്കാൻ സുരക്ഷിതവുമാണ്
  നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും